Privacybeleid

Hoe wij garanderen dat we jouw persoonlijke gegevens veilig en rechtmatig verwerken...

Persoonlijke gegevens: het woord zegt het zelf: ze zijn persoonlijk en dus van jou. Daarom doet Ebema er alles aan om jouw privacy te respecteren. Een woord is een woord. Maar als je écht wil weten hoe we dat garanderen, lees dan zeker verder. We doen ons privacybeleid graag voor jou uit de doeken.

Aangename (beperkte) kennismaking

Wij – Ebema – zijn blij dat we je kennen. Maar we weten ook hoe belangrijk het is om niet in je persoonlijke levenssfeer door te dringen. Daarom verzamelen we alleen persoonsgegevens die écht nodig zijn om met je te communiceren. Niet meer, niet minder. Wat zijn die gegevens dan?

Jouw familienaam. Jouw voornaam. Jouw e-mailadres. Jouw vaste en/of mobiele nummer. En voor professionele bezoekers ook nog de naam van je bedrijf en functie.

Je schoenmaat, vakantiebestemmingen of hobby’s verzamelen we niet. Net zomin als andere bijzondere of gevoelige gegevens.

Beperkt gebruik

Wat we met die beperkte set gegevens doen? Niets wat buiten onze professionele relatie valt. We gebruiken jouw data alleen om:

1.            je overeenkomst/offerteaanvraag af te handelen;

2.            jou onze nieuwsbrief en/of reclamefolder toe te sturen;

3.            jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

We beschermen je data

Jouw gegevens: we beschermen ze maximaal tegen spiedende blikken. We slaan ze op in onze centrale databank. Wie ze ingeeft, raadpleegt en verwerkt? Een klein groepje van streng geselecteerde medewerkers. Zij volgen hiervoor strikte interne procedures.

“En mijn wachtwoorden dan?”, hoor ik je denken. Geen zorgen. Als jij op een van onze websites een paswoord ingeeft, dan versleutelen we dat automatisch. Niemand anders kan het bekijken of ontcijferen. Ook wij niet.

Jouw persoonlijke gegevens zijn voor ons ‘vertrouwelijke informatie’. We delen ze nooit mee aan derden. Op ons woord als Ebema. De (weinige) medewerkers die jouw data gebruiken, hebben respect voor dit vertrouwelijke karakter.

Wil je jouw gegevens inkijken?

Geen probleem. Dat recht heb je. Meer bepaald dankzij de Verordening 2016/679 van 27 april 2016.

Stuur hiervoor een schriftelijke aanvraag naar Ebema nv, Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal of mail ze naar privacy@ebema.be. Let wel: om er zeker van te zijn dat jij ons die vraag stuurt, voeg je er een kopie bij van je identiteitskaart. Zet ook de datum van je aanvraag op je brief en onderteken hem.

Dan bezorgen we je schriftelijk de gegevens die we van je hebben. Gratis, natuurlijk.

Wil je jouw gegevens aanpassen of verwijderen?

Ook dat recht heb je (ja, via dezelfde Verordening). Doe hetzelfde als hierboven, en voeg in je brief toe dat je jouw data wil corrigeren. Of dat je gegevens wilt verwijderen omdat ze onjuist, onvolledig of niet pertinent zijn.

Je mag ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt zelfs het recht om jouw eerdere toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken.

Daarnaast heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Vraag je ons om jouw gegevens in een bestand door te sturen? Naar jou of een andere organisatie die jij vermeldt? Dan doen we dat voor jou.

Jij vraagt, wij reageren (zo snel mogelijk)

Inkijken, corrigeren, schrappen, doorsturen? We reageren zo snel mogelijk op je vraag. Dat gebeurt uiterlijk binnen vier weken.

Klacht indienen?

Wil je een klacht indienen? Ook dat kan (hoewel we natuurlijk hopen dat het nooit zover komt ;-) Richt je in dat geval tot de nationale toezichthouder, dé autoriteit in gegevensbescherming. Dat kan via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Eerstelijnshulp: +32 2 274 48 78.

Liever geen contact meer?

Dat kan ook. Iedereen is vrij om zich uit te schrijven. In dat geval ontvang je geen enkele communicatie meer van Ebema nv (neen, ook geen info over nieuwe producten, acties, plaatsingtips …). Uitschrijven kan snel:

- stuur een mail naar privacy@ebema.be of

- klik op de ‘Uitschrijven’-link in onze digitale mailings. Ja, die staat er altijd in. Beloofd!

En wat met onze websites?

De meeste informatie op onze sites is beschikbaar zonder dat je persoonlijke gegevens moet achterlaten.

Opgelet: in sommige gevallen vragen we je wél naar je persoonsgegevens:

  • als je informatie opvraagt;
  • als je een dienstverlening wilt opstarten;
  • als je een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst.

In die gevallen behandelen we je gegevens volgens de Wet van 8 december 1992. Die Wet beschermt de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

Garanties in drievoud …

Je persoonsgegevens inzamelen en verwerken doen we alleen om:

  • de informatie te bezorgen die jij opvraagt;
  • de online dienstverlening op te starten die je wenst;
  • de dienst te realiseren die je hebt aangevraagd.

Delen? Nooit, behalve …

We verwerken je gegevens alleen om te doen wat hier vlak boven staat. In één geval – één, niet meer – delen we je gegevens met een derde partij. Dat komt alleen voor wanneer we onze dienstverlening willen evalueren. In dat geval kan het zijn dat we jouw data delen met een evaluatiepartner die we hiervoor hebben aangesteld.

Die organisatie is volledig GDPR-compliant en volgt dus de regels van de GDPR nauwgezet op. De manier waarop ze gegevens beheren, kan altijd ingekeken worden.

Jouw gegevens inkijken, corrigeren, schrappen … Mail naar privacy@ebema.be.

Gebruiksvoorwaarden website

Het gebruik van de websites www.ebema.be, livingcity.ebema.be en stone-style.ebema.be is onderworpen aan de algemene voorwaarden die hierna volgen. Door op onze site te surfen, aanvaard je de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud. Lees ze daarom voordat je onze site betreedt. En neen, we hebben de lettertjes niet speciaal extra klein op het scherm gezet. Zo zijn we niet …

Gebruik van de portaalsite

Ebema nv besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites. We streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Toch kunnen we niet 100% zeker garanderen dat de info die we ter beschikking stellen volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Die komt soms immers van derden … Vertoont de info op onze site tekortkomingen? Dan leveren we de grootste inspanningen om de informatie zo snel mogelijk te corrigeren. Dat kunnen we wél voor 100% garanderen.

Merk je onjuistheden op? Neem dan zeker contact op met de beheerder van de website. Mail naar marketing@ebema.be. Iemand anders nodig? Klik in de navigatiebalk op ‘contact’.

Hyperlinks en verwijzingen

Onze websites bevatten ook (hyper)links naar externe websites. Van andere instanties of organisaties waar je bijkomende info kunt vinden over onderwerpen die wij op onze site aanhalen. De info op die externe sites wordt beheerd door derden. Ebema nv heeft geen mogelijkheid om die info technisch of inhoudelijk te controleren. En zelfs als we fouten zouden kunnen opmerken, hebben we er geen zeggenschap over.

Een beetje wettelijk jargon om te zeggen dat we geen enkele garantie kunnen bieden over de volledigheid of juistheid van die inhoud. Dat geldt ook over de beschikbaarheid van die websites en informatiebronnen. Als die link niet meer werkt of die pagina niet meer bestaat: onze excuses dan. Meld het ons en we halen hem weg.

Hierna volgen nog even enkele wettelijke zinnen om ons volledig in te dekken. We kunnen niet anders. Sorry voor het niet altijd even vlotte taalgebruik. Hier gaan we …

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak. Ebema nv aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Zo, dat is bij deze weer achter de rug.

Mag ik jullie informatie gebruiken?

Wil je de info op onze site raadplegen, downloaden voor persoonlijk gebruik en/of reproduceren? Dat mag je van ons. Vermeld wél even deze website als bron. We doen dat graag. En niet alleen omdat het overeenkomstig de bepalingen is van BOEK XI WER intellectuele rechten.

Er zijn wel uitzonderingen. Deze toestemming geldt niet voor:

  • teksten waarbij we expliciet vermelden dat je ze niet zomaar mag gebruiken.
  • de reproductie of het gebruik van multimedia-info zoals geluid, fotomateriaal, beeld, software … Hiervoor moet je altijd op voorhand toestemming vragen via marketing@ebema.be.

Oh ja, nog even dit. Ebema nv behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Cookies

Onze website maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn kleine caloriearme informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Het zijn geen virussen, Trojaanse paarden of fishing instrumenten. Ze zorgen ervoor dat je de volgende keer vlotter op onze website geraakt. Bij elk bezoek aan onze site sturen deze ‘cookies’ de info terug naar onze websitebeheerder zodat je sneller en efficiënter surft.

Wil je liever geen cookies op je harde schijf? De meeste internetbrowsers (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, …) geven je de mogelijkheid om cookies van je harde schijf te verwijderen. Of zelfs om op voorhand cookies af te wijzen voordat ze op jouw harde schijf worden geïnstalleerd. Volg hiervoor de instructies van je internetbrowser. Je kan ook altijd ‘cookies verwijderen’ googlen ;-)

Meer over ons cookies-beleid? Duik in onze cookie-trommel >

Meer weten? Vragen …

… over het privacybeleid of de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verwerken? Neem contact op via privacy@ebema.be

Versie 31-05-2018