Gevelstenen werfadvies plaatsing

1. Levering controleren

1. Komt de levering overeen met jouw bestelling? Kijk dit grondig na.
2. Check of de geleverde pallets dezelfde productiecode hebben.
3. Controleer de stenen op hun kleur en eventuele beschadigingen.

Meerdere leveringen of bijbestellingen?
1. Controleer bij ontvangst altijd de productiecodes.
2. Vermeld duidelijk wanneer het om een bijbestelling gaat. Vermeld in dat geval ook de productiecodes. 3. Hou een aantal pallets van de originele levering bij, om in te mengen met de nieuwe stenen.

Belangrijk! Zijn de gevelstenen niet conform je bestelling? Meld dit vóór je ze verwerkt. Verwerkte materialen worden beschouwd als aanvaard.

2. Correct stockeren

1. Snijd de verpakking open en dek daarna terug af.
2. Zet de geleverde pakken op een geschikte plaats: beschermd tegen regen, opstijgend vocht of opspattend vuil.
3. Stapel de pallets niet! Zo voorkom je breuk of beschadigingen

3. Verwerk de gevelstenen in de juiste weersomstandigheden

1. Verwerk bij een temperatuur tussen 5 en 30 graden Celsius.
2. Nooit als het regent, niet bij extreme hitte en niet bij vriesweer

4. Check de mortel

Is de lijm- of dunbedmortel afgestemd op de zuigkracht van de gevelstenen?

1. Check de IW-waarde op onze technische fiche en ga na of de lijm/mortel hierop afgestemd is.
2. Voer eventueel de 1-minuutproef uit. Druk 2 stenen tegen elkaar met de mortelspecie ertussen.
Haal ze na 1 minuut van elkaar. Hangt er specie aan beide stenen? Dan zit het goed!

5. Bepaal de lagenmaat

1. Leg willekeurig 10 stenen uit, achter elkaar.
2. Tel hier de geadviseerde voegdikte van 4 à 5 mm bij.
3. Gemiddelde hiervan is de lagenmaat.
4. Zet eventueel een testmuurtje als referentiepunt voor de verwerking.

6. Meng de stenen

1. Meng altijd stenen uit 5 pallets.
2. Stapel de stenen trapsgewijs af.
3. Verwerk beschadigde stenen niet in de gevel. Leg ze opzij en verzaag ze als passtukken

7. Verwerk de stenen correct

1. Plaats de onafgewerkte kant nooit als zichtzijde, dit is de kopse kant met de nok (1) en de lange zijde waar de nok aan begint.
2. Let op dat je altijd een afgewerkte kop gebruikt als die in het zichtvlak komt (2). Let hier goed mee op bij het verzagen van de passtukken.
3. Verzagen doe je droog.

8. Volg het dilatatieadvies nauwkeurig op

1. Check of je het dilatatieadvies bij de hand hebt, wanneer je de steen begint te verwerken.
2. Volg het dilatatieadvies nauwgezet op. Voorzie een dilitatievoeg op de aangewezen plaatsen (1).
3. Volg de voorschriften bij de plaatsing van de metselwerkwapening.

9. Voorkom vuil

1. Verwijder vervuiling op de steen zo snel mogelijk (1).
2. Bescherm de onderkant van de gevel (2) tegen opspattend vuil.
3. Gebruik zeker geen hogedrukreiniger (3) en ook geen willekeurig product. Vraag altijd op voorhand advies aan de fabrikant.

10. Voorkom uitbloei

Bescherm het verse metselwerk tegen uitbloeiingen.
1. Dicht telkens de spouw (1) af.
2. Dicht vers metselwerk (2) af met een overhangende plasticfolie (ca. 80 cm).
3. Wanneer dakranden, goten en regenafvoer niet afgedicht zijn, neem voorzorgen en voorkom dat hemelwater over de gevel stroomt.

11. Volg adviezen van andere leveranciers

1. Volg adviezen van andere toeleveranciers zoals van mortel, lijm, isolatie, spouwhaken, waterkeringen, ...

12. Houd het veilig

1. Volg de geldende veiligheidsvoorschriften voor werken op een werf.