Plaatsing Megategel Smooth zwembadrand

Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Opgelet! Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken.
 • Maak geen gebruik van plakband om eventuele afdekfolie te bevestigen aan de tegels. Dit kan onherstelbare schade toebrengen aan de tegels. Plaats een bescheiden gewicht op de afdekking om verschuiven te voorkomen.
 • Het laten liggen van zand op de bestrating kan kalkvlekken veroorzaken. Verwijder telkens na het invoegen de restanten van het voegzand.
 • Regelmatig het oppervlak grondig met zuiver water reinigen en borstelen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond. Cementvlekken door voetafdrukken en dergelijke kunnen langdurig op de tegels blijven zitten.
 • Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen en borstelen. Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de al geplaatste bestrating.

Plaatsing

Er zijn verschillende mogelijkheden om met Smooth Megategels een zwembad- of vijverrand af te werken. Vertrek telkens van een oversteek van de tegel boven het water van ongeveer 3 cm. De standaard zwembadtegel heeft vooraan een neus van 5 cm, waardoor de tegel dichter bij de waterlijn komt te liggen en waardoor de lijm waarmee de tegel wordt verlijmd, niet meer zichtbaar is.

 • Gebruik altijd een vacuümklem. Die vind je bij de meeste verhuurcentra. Anders kan je de tegels beschadigen. Geef je de voorkeur aan een andere klem dan de vacuümklem? Dan aanvaardt Ebema_Stone&Style geen klachten. Lees ook onze klemmenfolder.
 • Plaats met de gecertificeerde klem de eerste Megategel en zorg ervoor dat de Megategel in een hellingsgraad van minimaal 1 cm per meter ligt om het oppervlaktewater af te voeren. Laat de tegel bij de plaatsing recht naar beneden zakken. Dek de reeds geplaatste Smooth Megategels af om vlekken te voorkomen.
 • Ligt de bovenkant van de Megategel niet op de juiste hoogte, pas dan de dikte van de straatlaag aan. Zorg ervoor dat de Megategel over het volledige oppervlak ondersteund wordt. Holtes onder de Megategels kunnen tot haarscheuren of breuk leiden.
 • Kleine oneffenheden en dikteverschillen werk je zoveel mogelijk weg door de dikte van de straatlaag aan te passen. Gebruik je een hamer? Dan beschadig je mogelijks de tegels.
 • Wij raden je aan om de Megategels Smooth niet in te zanden.
 • Gebruik nooit cementmortel of elastische voegmiddelen om in te voegen. Dit maakt vuile plekken op de Smooth zwembandrand. Bovendien loop je het risico dat de tegel of voeg stukvriest en barst.
 • Voorkom dat er tijdens de plaatsing, en ook daarna, zand op de Smooth zwembandranden blijft liggen. Door het schuren van het zand kunnen er krassen op de tegels komen. Dek de reeds geplaatste tegels af om vlekken te voorkomen.

Verlijming bij plaatsing op fundering met straatlaag

 • Het verlijmen van de zwembadrand gebeurt best met een dikbedmortel (type WEBER TB GRES). Dit is een lijm op wit-cementbasis, die geen vlekken geeft.
 • Het deel van de tegel dat op de gemetste zwembadboord of rand van de geplaatste kuip rust moet vol verlijmd worden.
 • Volg bij het verlijmen steeds de instructies van de lijmfabrikant. Besteed veel zorg aan een voldoende dikke en stabiele ongebonden straatlaag.
 • Enkel de randsteen mag verlijmd worden! Indien er een terras tegen de zwembadrand aanligt, plaats je de terrastegels volgens de normale voorschriften.

Plaatsing op tegeldragers

 • Volg altijd de instructies van de fabrikant van de tegeldragers. Breek de afstandshouders van de tegeldragers af om de hoektegels te plaatsen. De dikte van de afstandshouders op de tegeldragers bepaalt de voegbreedte.
 • De ondergrond moet aflopend zijn of een drainagesysteem hebben.
 • Tegels op tegeldragers plaats je waterpas. Wanneer dat op een hellende ondergrond gebeurt, gebruik je best een hellingcorrector.
 • Plaats de tegeldragers volgens de afmetingen van de tegel. Ondersteun de 4 hoeken van de tegels altijd met een tegeldrager. Stel de gewenste hoogte van de tegeldragers in door ze hoger of lager te schroeven. 
 • Wees niet zuinig op de ondersteuning van uw tegels. Grotere tegelformaten (100 x 100, 100 x 50, 100 x 25) vragen extra ondersteuning in het midden van de Smooth Megategel met een 5° tegeldrager.

Verlijming bij plaatsing op tegeldragers

 • Het voordeel van de plaatsing op tegeldragers is dat je met een waterpas kan werken. Het overlopende water kan vanwege de conische vorm van de tegels weg door de voegen en wordt onder de tegels afgevoerd. Bovendien zijn de voegen bij plaatsing op tegeldragers altijd onderhoudsvrij. 
 • Volg bij het verlijmen steeds de instructies van de lijmfabrikant.
 • Zorg ervoor om het deel van de tegel op de zwembadboord volledig te verlijmen. Holtes onder de steen kunnen namelijk voor vlekken en vorstschade zorgen.

Afwerken van skimmers

Bij zwembaden zorgen skimmers vaak voor extra problemen: elk merk heeft een eigen systeem. De ronde skimmers kunnen uitgezaagd worden uit de tegel met een diamantklokboor, en het uitgezaagde stuk kan dan dienst doen als deksel. In het midden van het uitgezaagde stuk kan een gat worden geboord, waar een inox bout en moer op bevestigd wordt dat dienst doet als handvat om het deksel op te lichten. Informeer je vooraf  bij de zwembadbouwer, soms is maatwerk hier onvermijdelijk.

Belangrijk : Megategels nooit aftrillen!

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

Tips voor onderhoud en reiniging.

Aandachtspunten - Controle van levering

 • Ga na of de afwerking, de afmetingen en de kleuren op het productlabel overeenstemmen met je bestelling. Bestelde je een product dat verdeeld is over meerdere pallets? Controleer dan of alle kenmerken overeenkomen.
 • Controleer de producten op beschadigingen en kleurverschillen. Controleer steeds de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking. Vermits Smooth Megategels in kleine producties gemaakt worden, is het mogelijk dat materiaal van twee of meer productiedata geleverd worden bij één bestelling. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht aan eventuele kleurverschillen. Bij grote kleurverschillen, neem contact op met uw leverancier.
 • Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Voor een mooie nuancering en het vermijden van kleurverschillen steeds minimum 3 pakken mengen bij het plaatsen. Zorg dat er voldoende producten aanwezig zijn bij de start van het werk, bestel voor alle zekerheid enkele tegels extra, want bijbestellingen kunnen in kleur afwijken.
 • Om breuk te vermijden mogen de pakken met Smooth megategels nooit op elkaar gestapeld worden en moeten ze altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden (zonder de pallet te verwijderen).
 • Geleverde producten tot aan de plaatsing altijd droog te stockeren in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de pallet en de plastic hoes kan aanleiding geven tot het ontstaan van kalkuitbloei op de producten.
 • Klachten steeds binnen 8 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard van stenen met zichtbare gebreken nadat deze geplaatst zijn. Bewaar steeds de productlabels! Deze zijn ofwel op de hoes gekleefd, ofwel aan de bindband vastgeniet. De info op deze labels is belangrijk bij naleveringen en bij het controleren van onze productgegevens bij een klacht. De uiterlijke kenmerken van betonproducten moeten volgens de geldende betonnormen beoordeeld worden. Enkel afwijkingen die zichtbaar zijn bij natuurlijk daglicht en vanop een afstand van 2m kunnen in aanmerking komen als klacht. Bij klachten over tegels met verborgen gebreken zal de vergoeding enkel bestaan uit de omruiling van de tegels wanneer bij plaatsing er geen straatlaag op een cementgebonden fundering of een cementgebonden straatlaag is gebruikt. De kosten van herplaatsen zijn steeds ten laste van de uitvoerder / opdrachtgever.
 • Het gebruik van natuurlijke grondstoffen en een speciaal productieproces zorgen voor een levendige kleurnuancering. De uitgesproken kleurschakeringen geven de Smooth tegels hun unieke karakter. Voor een optimaal kleurbeeld goed mengen tijdens het plaatsen. De Smooth Megategels zullen door ze te gebruiken krassen en strepen krijgen. Dit is een specifieke eigenschap van het product, te vergelijken met een natuursteenproduct of gepolierd beton.
 • De specifieke manier van produceren maakt dat eventuele luchtbelletjes of oppervlakkige roestvlekjes zich kunnen vormen, die extra charme aan het product geven. Dit maakt deel uit van de essentiële kenmerken van het natuurproduct en wordt dus niet als een gebrek beschouwd. Kleurverschillen, luchtbellen, roestvlekjes en krassen zijn eigen aan het product en kunnen geen reden geven tot klacht.
 • Beton is een op termijn kleurvast materiaal, onder invloed van zonlicht en (zure) regen zullen de felheid en scherpte van de kleuren tijdens het eerste jaar evolueren naar een gewijzigde stabiele kleur die het product voor de rest van zijn levensduur zal behouden.
 • Hoe donkerder de kleur bij aanvang, hoe sterker de kleur in de eerste jaren afneemt. Deze kleurverandering staat volledig los van het fenomeen kalkuitbloei (zie het volgende punt Uitbloei). 
 • De in onze communicatie getoonde producten zijn onder invloed van weersomstandigheden, zonlicht, veroudering en door de manier van weergave in drukwerk of op een scherm niet een exacte weergave van de kleur. Voor een realistische weergave raden we aan de Expo’s van Stone&Style of van onze verdelers (bouwhandels) te bezoeken.
 • Door het stapelen, transporteren, plaatsen en manipuleren kunnen oppervlakkige krassen ontstaan. Deze verdwijnen geleidelijk na ingebruikname.

Uitbloei

 • Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, e.d. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnellen de verdwijning van dit verschijnsel.
 • Om kalkuitbloei te vermijden is het heel belangrijk dat de fundering voldoende waterdoorlatend is zodat de natte ondergrond geen invloed kan hebben op de tegel.

Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

Version 01-02-2019