Plaatsing Objects

Plaatsing

 • Gebruik de technische fiche als leidraad. Op de fiche staan de (eventueel) voorziene hijsmiddelen.
 • Plaats de elementen nooit koud tegen elkaar. Indien er geen latjes meegeleverd zijn, voorzie dan zeker zelf kunststof afstandhouders (minimum 3 mm).
 • Gebruik steeds het juiste hijsmiddel om de elementen te plaatsen en te verzetten.
 • Plaats de elementen niet met een breekijzer. Til het element niet koud op met behulp van een heftruck. Dit kan schade veroorzaken.
 • De elementen dienen steeds in functie van hun zwaartepunt opgetild te worden. Enkel op deze manier is een goede plaatsing mogelijk zonder hoeken af randen te beschadigen. Hiervoor kan er gebruik gemaakt worden van een hijsjuk.
 • Bij gebruik van metalen hijsmiddelen zoals haken en kettingen dienen deze steeds van het Object gescheiden te worden met behulp van hout of een materiaal als isomo. Zo vermijd je plaatselijk te hoge druk op het beton, waardoor beschadiging zou kunnen optreden.
 • Als de elementen rechtstreeks op de verharding geplaatst worden, voorzie dan rubbers zodat er geen betonschelpen afspringen omwille van puntcontact tussen het betonnen element en de ondergrond.
 • Hierbij een overzicht van enkele standaard elementen en ons advies qua plaatsingsmiddel.
 • Indien het geleverde product er niet tussenstaat, neem gerust contact op met Ebema via het telefoonnummer +32 3 312 08 47. Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.
 • Als Ebema de plaatsing van de Objects dient te verzorgen, gelieve dit dan vijf werkdagen van tevoren te melden. De werf dient makkelijk toegankelijk te zijn en de vrachtwagen moet naast de losplaats kunnen staan. Er dienen altijd 2 personen aanwezig te zijn om de chauffeur te assisteren bij het lossen. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, kan Ebema de Objects  elders op de werf lossen en dient de opdrachtgever zelf voor de plaatsing te zorgen. Extra losuren worden aangerekend aan het afgesproken tarief. 

Het hijsmateriaal dient ook steeds mooi proper te zijn, zodat de elementen niet bevuild worden.

Product en plaatsingsmiddel

Beam met voet/uitsparingen             

Hijsbanden

Beam recht                                       

Klem (rubbers of opzetstukken voor de klem voorzien, voorzichtig in het midden klemmen, zodat de Beam in evenwicht blijft), verloren hijsbanden of gleuven in de fundering voorzien voor hijsbanden

Wave met uitsparingen                     

Hijsbanden

Wave zonder uitsparingen                

Verloren hijsbanden of gleuven in de fundering voorzien voor hijsbanden

Poef                                                  

Klem of eventueel voorzien van inox hijshuls M16 met inox afdekdopje

Bla Bla bloc                                      

Hijsbanden

Sierbol                                               

Speciale klem: plaatsing uitsluitend door Ebema

Planter                                              

Inox M16 hijshulzen aan binnenzijde

Waterbench
Theaterklas                                    

Klem (met/zonder dubbele piston (afhankelijk van gewicht)). Uitvoering met uitsparingen of extra inox hijsmiddelen aan bovenzijde (zie technische fiche)

Amfitheater                                       

Plaats de elementen van het amfitheater met een graafkraan van minimum 30 ton. Wij raden aan een fundering te voorzien van mager beton tot vriesvrije diepte (+/- 50 cm), voorzien van een wapeningskooi. Op deze fundering dient, de dag zelf, een straatlaag van een zand/cement mengsel van +/- 2 cm voorzien te worden en perfect waterpas getrokken te worden.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

Tips voor onderhoud en reiniging.

Aandachtspunten - Controle van levering

 • Ga na of de afwerking, de afmetingen en de kleuren op het productlabel overeenstemmen met je bestelling. Bestelde je een product dat verdeeld is over meerdere pallets? Controleer dan of alle kenmerken overeenkomen.
 • Controleer de producten op beschadigingen en kleurverschillen. Controleer steeds de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht aan eventuele kleurverschillen. Neem bij grote kleurverschillen contact op met uw leverancier.
 • Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Voor een mooie nuancering en het vermijden van kleurverschillen steeds minimum 3 pakken mengen bij het plaatsen. Zorg dat er voldoende producten aanwezig zijn bij de start van het werk, bestel voor alle zekerheid 5% meer, want bijbestellingen kunnen in kleur afwijken.
 • Geleverde producten tot aan de plaatsing altijd droog te stockeren in de originele verpakking.
 • Klachten steeds binnen 8 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard van stenen met zichtbare gebreken nadat deze geplaatst zijn. Bewaar steeds de productlabels! Deze zijn ofwel op de hoes gekleefd, ofwel aan de bindband vastgeniet. De info op deze labels is belangrijk bij naleveringen en bij het controleren van onze productgegevens bij een klacht. De uiterlijke kenmerken van betonproducten moeten volgens de geldende betonnormen beoordeeld worden. Enkel afwijkingen die zichtbaar zijn bij natuurlijk daglicht en vanop een afstand van 2m kunnen in aanmerking komen als klacht. Bij klachten over tegels met verborgen gebreken zal de vergoeding enkel bestaan uit de omruiling van de tegels wanneer bij plaatsing er geen straatlaag op een cementgebonden fundering of een cementgebonden straatlaag is gebruikt. De kosten van herplaatsen zijn steeds ten laste van de uitvoerder / opdrachtgever.
 • Het gebruik van natuurlijke grondstoffen en een speciaal productieproces zorgen voor een levendige kleurnuancering. De uitgesproken kleurschakeringen geven de materialen hun unieke karakter. Voor een optimaal kleurbeeld goed mengen tijdens het plaatsen. De materialen kunnen door ze te plaatsen, manipuleren of gebruiken krassen en strepen krijgen. Dit is een specifieke eigenschap van het product, te vergelijken met een natuursteenproduct of gepolierd beton.
 • De specifieke manier van produceren maakt dat eventuele luchtbelletjes of oppervlakkige roestvlekjes zich kunnen vormen, die extra charme aan het product geven. Dit maakt deel uit van de essentiële kenmerken van het natuurproduct en wordt dus niet als een gebrek beschouwd. Kleurverschillen, luchtbellen, roestvlekjes en krassen zijn eigen aan het product en kunnen geen reden geven tot klacht.
 • Beton is een op termijn kleurvast materiaal, onder invloed van zonlicht en (zure) regen zullen de felheid en scherpte van de kleuren tijdens het eerste jaar evolueren naar een gewijzigde stabiele kleur die het product voor de rest van zijn levensduur zal behouden.
 • Hoe donkerder de kleur bij aanvang, hoe sterker de kleur in de eerste jaren afneemt. Deze kleurverandering staat volledig los van het fenomeen kalkuitbloei (zie het volgende punt Uitbloei). 
 • De in onze communicatie getoonde producten zijn onder invloed van weersomstandigheden, zonlicht, veroudering en door de manier van weergave in drukwerk of op een scherm niet een exacte weergave van de kleur. Voor een realistische weergave raden we aan de Expo’s van Stone&Style of van onze verdelers (bouwhandels) te bezoeken.
 • Door het stapelen, transporteren, plaatsen en manipuleren kunnen oppervlakkige krassen ontstaan. Deze verdwijnen geleidelijk na ingebruikname.

Uitbloei

 • Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, e.d. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnellen de verdwijning van dit verschijnsel.
 • Om kalkuitbloei te vermijden is het heel belangrijk dat de fundering voldoende waterdoorlatend is zodat de natte ondergrond geen invloed kan hebben op de tegel.

Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

Versie 01-02-2019