Plaatsing Palissades en Mega-Palissadeboordsteen

Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de palissades afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Opgelet: Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken.
 • Maak geen gebruik van plakband om eventuele afdekfolie te bevestigen. Dit kan onherstelbare schade toebrengen aan onze materialen. Plaats een bescheiden gewicht op de afdekking om verschuiven te voorkomen.
 • Reinig tijdens de werken meermaals per dag het oppervlak grondig met zuiver water reinigen en borstel, ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond.

Voorbereiding

 • Teken het ontwerp op plan uit.
 • Zet de maten op het terrein uit met piketten en span een koord op de juiste hoogte.
 • Graaf een greppel van de fundering uit tot 10 cm diepte, plus 1/3 van de palissadehoogte.
 • Werk je op een weinig draagkrachtige ondergrond? Graaf dan 15 cm dieper uit en vul op met een vorstvrij zandmengsel of een mengsel van grofkorrelig materiaal.
 • Graaf bij zware belasting de palissades dieper in.

Plaatsing

 • Plaats de palissades loodrecht op een bed van 10 cm cementgebonden mengsel/materiaal (stabilisé). Opgelet! De palissades (uitgezonderd de Mega-Palissadeboordstenen) zijn licht conisch van vorm: de doorsnede aan de bovenkant is dus iets kleiner dan de doorsnede aan de onderkant. Gebruik een spie tussen de bovenkanten om de palissades loodrecht te plaatsen.
 • Plaats de palissades recht met een waterpas op de bovenkanten.
 • Vul na het plaatsen van enkele palissades beide kanten op met een cementgebonden mengsel/materiaal (stabilisé).
 • Vul de voor- en achterkant op tot 1/3 van de hoogte van het product.
 • Doen de palissades ook dienst als grondkering? Vul dan de achterzijde op tot de helft van de totale hoogte met een cementgebonden mengsel/materiaal (stabilisé).
 • Plaats een waterdichte folie tussen de aangevulde aarde en de palissade. Zo voorkom je waterdoorsijpeling, verkleuring en kalkuitbloei. Bij een natte ondergrond voorzie je best een drainage om te vermijden dat er water tussen de voegen doorsijpelt.
 • Vul na het uitharden van het cementgebonden mengsel/materiaal (stabilisé) de achterkant op tot 20 cm onder de bovenkant van de palissade. Gebruik hiervoor een waterdoorlatend materiaal. De rest vul je op met aarde.

Pas dezelfde werkwijze toe voor het plaatsen van Mega-Palissadebanden. Zie ook de plaatsingsfilmpjes hieronder.

  Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

  Tips voor onderhoud en reiniging.

  Aandachtspunten - Controle van levering

  • Ga na of de afwerking, de afmetingen en de kleuren op het productlabel overeenstemmen met je bestelling. Bestelde je een product dat verdeeld is over meerdere pallets? Controleer dan of alle kenmerken overeenkomen.
  • Controleer de producten op beschadigingen en kleurverschillen. Controleer steeds de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht aan eventuele kleurverschillen. Neem bij grote kleurverschillen contact op met uw leverancier.
  • Geleverde producten tot aan de plaatsing altijd droog te stockeren in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de pallet en de plastic hoes kan aanleiding geven tot het ontstaan van kalkuitbloei op de producten.
  • Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Voor een mooie nuancering en het vermijden van kleurverschillen steeds minimum 3 pakken mengen bij het plaatsen. Zorg dat er voldoende producten aanwezig zijn bij de start van het werk, bestel voor alle zekerheid 5% meer, want bijbestellingen kunnen in kleur afwijken.
  • Klachten steeds binnen 8 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard van stenen met zichtbare gebreken nadat deze geplaatst zijn. Bewaar steeds de productlabels! Deze zijn ofwel op de hoes gekleefd, ofwel aan de bindband vastgeniet. De info op deze labels is belangrijk bij naleveringen en bij het controleren van onze productgegevens bij een klacht. De uiterlijke kenmerken van betonproducten moeten volgens de geldende betonnormen beoordeeld worden. Enkel afwijkingen die zichtbaar zijn bij natuurlijk daglicht en vanop een afstand van 2m kunnen in aanmerking komen als klacht.
  • Beton is een in de tijd kleurvast materiaal waarbij onder invloed van zonlicht en (zure) regen de felheid en scherpte van de kleuren tijdens het eerste jaar zullen verzachten tot een mooie en stabiele kleur. Deze kleurverandering staat volledig los van het fenomeen kalkuitbloei (zie volgende punt : Uitbloei).
  • De in onze communicatie getoonde producten zijn onder invloed van weersomstandigheden, zonlicht, veroudering en door de manier van weergave in drukwerk of op een scherm niet een exacte weergave van de kleur. Voor een realistische weergave raden we aan de Expo’s van Stone&Style of van onze verdelers (bouwhandels) te bezoeken.
  • Betonproducten bestaan uit natuurlijke grondstoffen. Wordt er in een groeve uitzonderlijk gestoten op een vervuilde ader - met bijvoorbeeld pyriet- dan kan dit leiden tot minimale oppervlakkige roestvlekjes. Pyriet is een materiaal dat zich in de grondstoffen kan bevinden en dat bij contact met zuurstof en vocht mogelijk expandeert. Hierdoor wordt ijzeroxide vrijgegeven, wat de roestvorming verklaart. Dit verwijder je met Lithofin Rost-Ex, verkrijgbaar bij de bouwmaterialenhandelaar. Roestvlekjes zijn zo eigen aan het product en kunnen geen reden geven tot klacht.
  • Door het stapelen, transporteren, plaatsen en manipuleren kunnen oppervlakkige krassen ontstaan. Deze verdwijnen geleidelijk na ingebruikname.

  Uitbloei

  • Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, e.d. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnellen de verdwijning van dit verschijnsel.

  Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

  Versie 01-02-2019