Ebema neemt deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Ebema neemt als één van de 41 Limburgse bedrijven deel aan het traject om te komen tot het Charter Duurzaam Ondernemen van Voka. Dit traject, in samenwerking met de Verenigde Naties (VN), heeft als doel: samen ondernemen voor een duurzame toekomst.

 


 

“Het beste moment om te investeren in duurzaam ondernemen was gisteren. Het tweede beste moment is nu.”

OfficIele ondertekening van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN worden onder de loep genomen en in een concreet actieplan voor Ebema omgezet. Enkele voorbeelden van de ontwikkelingsdoelstellingen zijn: betaalbare en duurzame energie, klimaat, waterbeheersing, duurzame steden, verantwoorde consumptie en productie, innovatie en infrastructuur, goede gezondheid en welzijn, veiligheid, …


Het project loopt over 3 jaar. We hebben op 17 november onze kandidatuur ingediend en op 1 december het charter officieel ondertekend. Na een conformiteitscheck, nulmeting en voorstelling aan de evaluatiecommissie volgen er regelmatig advies- en opvolgmomenten en een jaarlijkse evaluatie. Op het einde van het project komt er een eindevaluatie en wordt er beslist of we het Charter Duurzaam Ondernemen mogen ontvangen.