Niet-waterdoorlatende fundering

Laat de ondergrond waarop je werkt weinig of geen water door? Kies dan voor een niet-waterdoorlatende fundering met straatlaag. Hieronder lees je wat je moet doen om tot een stabiel resultaat te komen. Volg de aanwijzingen nauwkeurig op. Anders kan de de kwaliteit van de plaatsing verminderen. Heb je te maken met een erg vochtige ondergrond? Voorzie dan voldoende drainage.

Doen

 • Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar.
 • Leg een eerste funderingslaag met gebroken steenslag 0/20 of 0/40 met een beperkt aandeel nulfractie. Bij zware belasting zoals vrachtwagenverkeer voorzie je best een tweede laag zuivere steenslag of gebroken kalksteen. Tril beide lagen apart vlak en gebruiksklaar.
 • Plaats hierop een fundering van 10 cm dik voor terras en 20 cm dik voor inrit of parkeerplaats. Gebruik bij voorkeur een niet-cementgebonden materiaal (bijvoorbeeld gebroken steenslag 0/20 mm) of een cementgebonden materiaal (bijvoorbeeld stabilisé met maximaal 100 à 150 kg cement per m³, klasse 32,5).
 • Leg de fundering met 10 tot 15 % meer, zodat dit na het trillen gelijk ligt. Verdicht de laag met een trilplaat tot een egaal oppervlak.
 • Breng op de fundering een straatlaag aan met een dikte van circa 3 cm bestaande uit ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand 0/4 mm of gebroken steenslag 0/6,3 of 2/6,3 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes.
 • Een teveel aan fijne deeltjes kan ertoe leiden dat deze deeltjes door het water worden uitgespoeld en verdwijnen uit de straatlaag. Hierdoor ontstaan verzakkingen van de straatlaag en instabiliteit van het oppervlak. De ervaring leert ons ook dat gebruik van onzuiver zand kan leiden tot verkleuring van de tegel.
 • Deze straatlaag dient om eventuele dikteverschillen op te vangen en vermindert de kans op kalkuitbloei. De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei. Niet opvolgen van deze richtlijn kan de kwaliteit van de bestrating negatief beïnvloeden.

  Niet doen

  • Zorg ervoor dat de betonstenen niet rechtstreeks in contact komen met de fundering of met cementhoudend materiaal.
  • Gebruik geen cementgebonden mengsel/materiaal (bijvoorbeeld stabilisé) als straatlaag. Dit kan kalkvlekken veroorzaken, en het wordt moeilijker om te nivelleren.
  • Tril de straatlaag niet af, maar trek hem gelijk met een rei. Anders kan je de dikteverschillen niet wegwerken.  

  Onze tip!

  • Verwerk cementgebonden materiaal altijd zo snel mogelijk. Houd rekening met een maximale gebruiksduur van 3 tot 6 uur, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid cement. Ook de buitentemperatuur speelt een rol.

  Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

  Versie 01-02-2019