Plaatsing Mega-Linea XXL

Mega-Linea XXL betonstraatstenen zijn exclusief omwille van de aparte look, kleur en vooral de verschillende langwerpige afmetingen. Ideaal dus voor eigentijdse tuinontwerpen voor terras, tuinpad en inrit.

De lengte van 60 cm gecombineerd met drie verschillende breedtes van 20-25-30 cm resulteert in verschillende formaten die een speels ontwerp mogelijk maken.

Voorbereiding

 • Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar. Plaats hierop een fundering van 10 à 20 cm dikte afhankelijk van de toepassing en belasting. Gebruik hiervoor een niet-cementgebonden (bv gebroken steenslag 0/20 mm) of een cementgebonden materiaal (bv betonpuin of stabilisé met 100 à 150 kg cement klasse 32.5 per m³). Voorzie een fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak. Opgelet: cementgebonden materialen moeten altijd zo snel mogelijk verwerkt worden, afhankelijk van de gebruikte soort en hoeveelheid cement, bedraagt de maximum gebruiksduur 3 tot 6 uur.
 • Wanneer u toch kiest voor een cementgebonden fundering (gebruik nooit stabilisé met meer dan 150 kg cement/m³) is het gebruik van een straatlaag van +- 3 cm steeds verplicht. Breng op de fundering een straatlaag aan met een dikte van circa 3 cm bestaande uit ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand 0/4 mm of gebroken steenslag 0/6,3 of 2/6,3 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes.
 • Een teveel aan fijne deeltjes kan ertoe leiden dat deze deeltjes door het water worden uitgespoeld en verdwijnen uit de straatlaag. Hierdoor ontstaan verzakkingen van de straatlaag en instabiliteit van het oppervlak. De ervaring leert ons ook dat gebruik van onzuiver zand kan leiden tot verkleuring van de tegel.
 • Deze straatlaag dient om eventuele dikteverschillen op te vangen en vermindert de kans op kalkuitbloei. De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei. Niet opvolgen van deze richtlijn kan de kwaliteit van de bestrating negatief beïnvloeden.

Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Opgelet: Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken.
 • Maak geen gebruik van plakband om eventuele afdekfolie te bevestigen. Dit kan onherstelbare schade toebrengen aan onze materialen. Plaats een bescheiden gewicht op de afdekking om verschuiven te voorkomen.
 • Het laten liggen van zand op de bestrating kan kalkvlekken veroorzaken. Verwijder telkens na het invoegen de restanten van het voegzand.
 • Regelmatig het oppervlak grondig met zuiver water reinigen en borstelen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond. Cementvlekken door voetafdrukken en dergelijke kunnen langdurig op de tegels blijven zitten.
 • Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen en borstelen. Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de reeds geplaatste bestrating.

Kantopsluiting

 • Sluit, om horizontale verschuivingen te voorkomen, de Mega-Linea XXL zijdelings steeds goed op met een geschikte boordsteen en/of een zijdelings aangebrachte stut in mager beton.
 • Voor een onbelast terras waar de tegels strak tegen elkaar geplaatst worden met een minimale voeg is het aan te bevelen, maar niet strikt nodig in te voegen. Bij een plaatsing met een zwaardere belasting echter, zoals een oprit, is het ten sterkste aan te bevelen om in te voegen met een zuiver, gewassen, wit kwartszand. Voor grotere oppervlakken is het aan te bevelen om elke 7 à 10 m een uitzettingsvoeg tussen de tegels te voorzien van circa 5 mm om de temperatuursuitzetting (0,01 mm/m°C –> bij een temperatuursstijging van 1° Celsius wordt een tegel met een lengte van 1 meter 0,01 mm groter) van betonnen producten mogelijk te maken en hinderlijke voegverschuivingen op te vangen.
 • Hou je de boordsteen liever onzichtbaar? Zet dan de boordsteen maximaal 3 cm dieper in de grond. Zo komt de bovenzijde van de boordsteen onder de bovenzijde van de klinkers.
 • De kantopsluiting rust altijd op een bed van mager beton (zand, fijn grind of steenslag en 150 à 200 kg cement per m³, klasse 32.5). Het beton stut de kantopsluiting zijdelings.
 • Plaats een voorlopige rij klinkers om de juiste afstand te bepalen tussen de twee kantopsluitingen.

Plaatsing

 • Voer de Mega-Linea XXL bij voorkeur machinaal aan (bv. type rolmops). Bij manuele aanvoer de materialen voorzichtig behandelen zodat de toplaag van de stenen niet beschadigd worden.
 • Opgelet: De lange en smalle formaten van de Mega-Linea XXL zijn zeer gevoelig voor breuk en beschadigingen bij het plaatsen en aftrillen. Dit probleem stelt zich meer bij wildverbanden opgebouwd uit stenen met verschillende afmetingen omdat meer kracht nodig is om stenen van groot formaat af te trillen dan stenen van een kleiner formaat. Tril daarom af in verschillende fasen en begin met een minimale trilkracht.
 • Combineer de lengte van 60 cm met drie verschillende breedtes van 20, 25 en 30 cm voor een speels ontwerp.
 • Om een mooi wildverband te krijgen raden we aan ook de verschillende breedtes 20, 25 en 30 cm in willekeurige volgorde te plaatsen (bv 20-25-30-25-20-25-30…) en te zorgen dat de voegen niet doorlopen over de verschillende breedtes.
 • Het wildverband plaats je ‘wild’, zonder ontwerp. Onderstaande tekening is een suggestie en zeker niet het enige mogelijke legpatroon.
 • Voor een onbelast terras waar de tegels strak tegen elkaar geplaatst worden met een minimale voeg is het aan te bevelen, maar niet strikt nodig in te voegen. Bij een plaatsing met een zwaardere belasting echter, zoals een oprit, is het ten sterkste aan te bevelen om in te voegen met een zuiver, gewassen, wit kwartszand. Voor grotere oppervlakken is het aan te bevelen om elke 7 à 10 m een uitzettingsvoeg tussen de tegels te voorzien van circa 5 mm om de temperatuursuitzetting (0,01 mm/m°C) van betonnen producten mogelijk te maken en hinderlijke voegverschuivingen op te vangen.
Mega-Linea XXL

Aftrillen

 • Voor het aftrillen moeten de voegen gevuld worden met zuiver wit gewassen kwartszand. Ongevulde voegen geven te veel bewegingsruimte waardoor beschadigingen kunnen optreden. Na het invoegen het oppervlak grondig zuiver borstelen en daarna aftrillen.
 • Zorg ervoor dat bij een zand/cement gebonden ondergrond deze niet uitgehard is wanneer de betonproducten afgetrild worden. Aftrillen op een uitgehard en/of volledig verdicht funderingsbed kan beschadigingen aan het betonproduct tot gevolg hebben.
 • Tril de Mega-Linea XXL af met een rubberen zool onder de trilplaat. Werk in verschillende fasen en begin met een minimale trilkracht.
 • Opgelet: De lange en smalle formaten van de Mega-Linea XXL zijn zeer gevoelig voor breuk en beschadiging bij het plaatsen en aftrillen. Dit probleem stelt zich meer bij wildverbanden opgebouwd uit stenen met verschillende afmetingen omdat meer kracht nodig is om stenen van groot formaat af te trillen dan stenen van een kleiner formaat. Tril daarom af in verschillende fasen en begin met een minimale trilkracht.
 • Aftrillen bij regenweer of het aftrillen van een vochtig betonoppervlak kan een cementafzetting aan het oppervlak tot gevolg hebben. Deze cementsluier kan verwijderd worden door het oppervlak dadelijk na het aftrillen te reinigen met zuiver water. Aftrillen onder deze omstandigheden dient echter zoveel mogelijk vermeden te worden.
 • Na het aftrillen de voegen verder vullen met zuiver wit kwartszand, het gebruik van verontreinigd zand kan een verkleuring van de bestrating tot gevolg hebben. Opgelet: Het laten liggen van zand op de bestrating kan kalkvlekken veroorzaken. Telkens na het invoegen de restanten van het voegzand verzamelen en verwijderen. 

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

Tips voor onderhoud en reiniging.

Aandachtspunten - Controle van levering

 • Ga na of de afwerking, de afmetingen en de kleuren op het productlabel overeenstemmen met je bestelling. Bestelde je een product dat verdeeld is over meerdere pallets? Controleer dan of alle kenmerken overeenkomen.
 • Controleer de producten op beschadigingen en kleurverschillen. Controleer steeds de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht aan eventuele kleurverschillen. Neem bij grote kleurverschillen contact op met uw leverancier.
 • Geleverde producten tot aan de plaatsing altijd droog te stockeren in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de pallet en de plastic hoes kan aanleiding geven tot het ontstaan van kalkuitbloei op de producten.
 • Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Voor een mooie nuancering en het vermijden van kleurverschillen steeds minimum 3 pakken mengen bij het plaatsen. Zorg dat er voldoende producten aanwezig zijn bij de start van het werk, bestel voor alle zekerheid 5% meer, want bijbestellingen kunnen in kleur afwijken.
 • Klachten steeds binnen 8 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard van stenen met zichtbare gebreken nadat deze geplaatst zijn. Bewaar steeds de productlabels! Deze zijn ofwel op de hoes gekleefd, ofwel aan de bindband vastgeniet. De info op deze labels is belangrijk bij naleveringen en bij het controleren van onze productgegevens bij een klacht. De uiterlijke kenmerken van betonproducten moeten volgens de geldende betonnormen beoordeeld worden. Enkel afwijkingen die zichtbaar zijn bij natuurlijk daglicht en vanop een afstand van 2m kunnen in aanmerking komen als klacht.
 • Beton is een in de tijd kleurvast materiaal waarbij onder invloed van zonlicht en (zure) regen de felheid en scherpte van de kleuren tijdens het eerste jaar zullen verzachten tot een mooie en stabiele kleur. Aangezien Ebema_Stone&Style de Mega-Caprice (Carreau) maximaal met kleurvaste granulaten/zanden en anorganische kleurstoffen van de beste kwaliteit produceert, stabiliseert de tint na dat eerste jaar en houden de producten hun kleurvastheid. Hoe donkerder de kleur bij aanvang, hoe sterker de kleur dat eerste jaar afneemt. Deze kleurverandering staat volledig los van het fenomeen kalkuitbloei (zie punt 2: Uitbloei).
 • Mega-Matrix (Rockstone) tegels hebben een gekorreld uitzicht omdat ze onmiddellijk na productie een bijzonder uitwasprocédé ondergaan. Hiermee komt de rijke schakering van de gebruikte natuursteengranulaten vrij waarmee de natuurlijke kleurvastheid verzekerd wordt.
 • De in onze communicatie getoonde producten zijn onder invloed van weersomstandigheden, zonlicht, veroudering en door de manier van weergave in drukwerk of op een scherm niet een exacte weergave van de kleur. Voor een realistische weergave raden we aan de Expo’s van Stone&Style of van onze verdelers (bouwhandels) te bezoeken.
 • Betonproducten bestaan uit natuurlijke grondstoffen. Wordt er in een groeve uitzonderlijk gestoten op een vervuilde ader - met bijvoorbeeld pyriet- dan kan dit leiden tot minimale oppervlakkige roestvlekjes. Pyriet is een materiaal dat zich in de grondstoffen kan bevinden en dat bij contact met zuurstof en vocht mogelijk expandeert. Hierdoor wordt ijzeroxide vrijgegeven, wat de roestvorming verklaart. Dit verwijder je met Lithofin Rost-Ex, verkrijgbaar bij de bouwmaterialenhandelaar. Roestvlekjes zijn zo eigen aan het product en kunnen geen reden geven tot klacht.
 • Door het stapelen, transporteren, plaatsen en manipuleren kunnen oppervlakkige krassen ontstaan. Deze verdwijnen geleidelijk na ingebruikname.

Uitbloei

 • Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, e.d. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnellen de verdwijning van dit verschijnsel.
 • Om kalkuitbloei te vermijden is het heel belangrijk dat de fundering voldoende waterdoorlatend is zodat de natte ondergrond geen invloed kan hebben op de klinker.

Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

Versie 01-02-2019