Plaatsing Megategels Carreau en Rockstone

Gebruik voor oppervlakken met licht en sporadisch verkeer altijd Megategels van 8 cm dik en bij zwaar of intensief verkeer enkel Megategels van 14 of 20 cm dik. Formaat en dikte dienen steeds aangepast te worden aan de te verwachten belasting door voertuigen. De beschikbare maten en diktes vind je op deze website. 

Voorbereiding

 • Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar. Plaats hierop een fundering van 10 à 20 cm dikte afhankelijk van de toepassing en belasting. Gebruik hiervoor een niet-cementgebonden (bv. gebroken steenslag 0/20 mm) of een cementgebonden materiaal (bv. betonpuin of stabilisé met 100 à 150 kg cement klasse 32,5 per m³). Voorzie een fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak. Opgelet: cementgebonden materialen moeten altijd zo snel mogelijk verwerkt worden, afhankelijk van de gebruikte soort en hoeveelheid cement, bedraagt de maximum gebruiksduur 3 tot 6 uur.
 • Wanneer u toch kiest voor een cementgebonden fundering (gebruik nooit stabilisé met meer dan 150 kg cement/m³) is het gebruik van een straatlaag van +- 3 cm steeds verplicht. Breng op de fundering een straatlaag aan met een dikte van circa 3 cm bestaande uit ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand 0/4 mm of gebroken steenslag 0/6,3 of 2/6,3 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes.
 • Een teveel aan fijne deeltjes kan ertoe leiden dat deze deeltjes door het water worden uitgespoeld en verdwijnen uit de straatlaag. Hierdoor ontstaan verzakkingen van de straatlaag en instabiliteit van het oppervlak. De ervaring leert ons ook dat gebruik van onzuiver zand kan leiden tot verkleuring van de tegel.
 • We aanvaarden geen klachten indien een zandcement-mengsel wordt gebruikt als straatlaag.

Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Opgelet! Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken. Regelmatig het oppervlak grondig met zuiver water reinigen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond. Stabilisévlekken van voetafdrukken e.d. kunnen langdurig op de tegels blijven zitten.
 • Maak geen gebruik van plakband om eventuele afdekfolie te bevestigen aan de tegels. Dit kan onherstelbare schade toebrengen aan de tegels. Plaats een bescheiden gewicht op de afdekking om verschuiven te voorkomen.
 • Het laten liggen van zand op de bestrating kan kalkvlekken veroorzaken. Verwijder telkens na het invoegen de restanten van het voegzand.
 • Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen en borstelen. Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de al geplaatste bestrating.

Kantopsluiting

 • Sluit, om horizontale verschuivingen te voorkomen, de Megategels zijdelings steeds goed op met een geschikte boordsteen en/of een zijdelings aangebrachte stut in mager beton.
 • Hou je de boordsteen liever onzichtbaar? Zet dan de boordsteen maximaal 3 cm dieper in de grond. Zo komt de bovenzijde van de boordsteen onder de bovenzijde van de klinkers.
 • De kantopsluiting rust altijd op een bed van mager beton (zand, fijn grind of steenslag en 150 à 200 kg cement per m³, klasse 32.5). Het beton stut de kantopsluiting zijdelings.
 • Plaats een voorlopige rij tegels om de juiste afstand te bepalen tussen de twee kantopsluitingen.

Plaatsing

 • Gebruik voor oppervlakken en opritten met licht, sporadisch verkeer altijd Megategels van 8 cm dik. Voor zwaar of intensief verkeer zijn enkel Megategels van 20 cm dik aangewezen.
 • Plaats de tegels bij voorkeur met een vacuümklem. Gebruik je een mechanische klem? Zorg er dan voor dat de klem voorzien is van een rubberen bescherming. Lees ook onze klemmenfolder.
 • Plaats met de gecertificeerde klem de eerste Megategel en zorg ervoor dat de Megategel in een hellingsgraad van minimaal 1 cm per meter ligt. Laat de tegel bij de plaatsing recht naar beneden zakken.
 • Ligt de bovenkant van de Megategel niet op de juiste hoogte, pas dan de dikte van de straatlaag aan. Zorg ervoor dat de Megategel over het volledige oppervlak ondersteund wordt. Holtes onder de Megategels kunnen tot haarscheuren of breuk leiden.
 • Kleine oneffenheden en dikteverschillen kunnen door het kloppen met een kunststofhamer weggewerkt worden. Bescherm de tegel met een houten plank, rechtstreeks met de hamer op de tegel kloppen kan tot haarscheuren of breuk leiden.
 • Voor een onbelast terras waar de tegels strak tegen elkaar geplaatst worden met een minimale voeg is het aan te bevelen, maar niet strikt nodig in te voegen. Bij een plaatsing met een zwaardere belasting echter, zoals een inrit, is het ten sterkste aan te bevelen om in te voegen met een zuiver, gewassen, wit kwartszand.
 • Voor grotere oppervlakken is het aan te bevelen om elke 7 à 10 m een uitzettingsvoeg tussen de tegels te voorzien van circa 5 mm om de temperatuursuitzetting (0,01 mm/m°C –> bij een temperatuursstijging van 1° Celsius wordt een tegel met een lengte van 1 meter 0,01 mm groter) van betonnen producten mogelijk te maken en hinderlijke voegverschuivingen op te vangen.
 • Wanneer de tegels geplaatst worden met een grotere voeg dienen de voegen ingeborsteld te worden met een grover voegmateriaal, bv. een zuivere gebroken split 1/3 of 2/5 mm. Nooit opvoegen met cementmortel: dit om vervuiling op de Megategel te vermijden en het risico op stukvriezen of barsten van de voeg en de Megategel te voorkomen.
 • Extra bij plaatsing op tegeldragers
  • Breek de afstandshouders van de tegeldragers af om de hoektegels te plaatsen.
  • Ondersteun altijd de 4 hoeken van uw tegels met een tegeldrager.
  • Grotere tegelformaten (100 x 100, 120 x 80, 100 x 50, 100 x 25) vragen extra ondersteuning in het midden van de Megategel met een extra tegeldrager.
  • Stel de gewenste hoogte van de tegeldragers in door ze hoger of lager te schroeven.
  • De dikte van de afstandshouders op de tegeldragers bepaalt de voegbreedte tussen de Megategels. Deze open voeg voert het regenwater probleemloos af naar een waterdoorlatende ondergrond.
  • U kunt Megategels ook elk afzonderlijk in de hoogte corrigeren met handige opvulplaatjes. Volg altijd de instructies van de fabrikant van de tegeldragers.

Belangrijk : Megategels nooit aftrillen!

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

Tips voor onderhoud en reiniging.

Aandachtspunten - Controle van levering

 • Ga na of de afwerking, de afmetingen en de kleuren op het productlabel overeenstemmen met je bestelling. Bestelde je een product dat verdeeld is over meerdere pallets? Controleer dan of alle kenmerken overeenkomen.
 • Controleer de producten op beschadigingen en kleurverschillen. Controleer steeds de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht aan eventuele kleurverschillen. Neem bij grote kleurverschillen contact op met uw leverancier.
 • Geleverde producten tot aan de plaatsing altijd droog te stockeren in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de pallet en de plastic hoes kan aanleiding geven tot het ontstaan van kalkuitbloei op de producten.
 • Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Voor een mooie nuancering en het vermijden van kleurverschillen steeds minimum 3 pakken mengen bij het plaatsen. Zorg dat er voldoende producten aanwezig zijn bij de start van het werk, bestel voor alle zekerheid enkele tegels extra, want bijbestellingen kunnen in kleur afwijken.
 • Klachten steeds binnen 8 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard van stenen met zichtbare gebreken nadat deze geplaatst zijn. Bewaar steeds de productlabels! Deze zijn ofwel op de hoes gekleefd, ofwel aan de bindband vastgeniet. De info op deze labels is belangrijk bij naleveringen en bij het controleren van onze productgegevens bij een klacht. De uiterlijke kenmerken van betonproducten moeten volgens de geldende betonnormen beoordeeld worden. Enkel afwijkingen die zichtbaar zijn bij natuurlijk daglicht en vanop een afstand van 2m kunnen in aanmerking komen als klacht.
 • Beton is een in de tijd kleurvast materiaal waarbij onder invloed van zonlicht en (zure) regen de felheid en scherpte van de kleuren tijdens het eerste jaar zullen verzachten tot een mooie en stabiele kleur. Aangezien Stone&Style de Carreau en Cassaia producten maximaal met kleurvaste granulaten/zanden en anorganische kleurstoffen van de beste kwaliteit produceert, stabiliseert de tint na dat eerste jaar en houden de producten hun kleurvastheid. Hoe donkerder de kleur bij aanvang, hoe sterker de kleur dat eerste jaar afneemt. Deze kleurverandering staat volledig los van het fenomeen kalkuitbloei (zie punt 2: Uitbloei). Rockstone tegels hebben een gekorreld uitzicht omdat ze onmiddellijk na productie een bijzonder uitwasprocédé ondergaan. Hiermee komt de rijke schakering van de gebruikte natuursteengranulaten vrij waarmee de natuurlijke kleurvastheid verzekerd wordt.
 • Rockstone klinkers hebben een gekorreld uitzicht omdat ze onmiddellijk na productie een bijzonder uitwasprocédé ondergaan. Hiermee komt de rijke schakering van de gebruikte natuursteengranulaten vrij waarmee de natuurlijke kleurvastheid verzekerd wordt.
 • De in onze communicatie getoonde producten zijn onder invloed van weersomstandigheden, zonlicht, veroudering en door de manier van weergave in drukwerk of op een scherm niet een exacte weergave van de kleur. Voor een realistische weergave raden we aan de Expo’s van Stone&Style of van onze verdelers (bouwhandels) te bezoeken.
 • Betonproducten bestaan uit natuurlijke grondstoffen. Wordt er in een groeve uitzonderlijk gestoten op een vervuilde ader - met bijvoorbeeld pyriet- dan kan dit leiden tot minimale oppervlakkige roestvlekjes. Pyriet is een materiaal dat zich in de grondstoffen kan bevinden en dat bij contact met zuurstof en vocht mogelijk expandeert. Hierdoor wordt ijzeroxide vrijgegeven, wat de roestvorming verklaart. Dit verwijder je met Lithofin Rost-Ex, verkrijgbaar bij de bouwmaterialenhandelaar. Roestvlekjes zijn zo eigen aan het product en kunnen geen reden geven tot klacht.
 • Door het stapelen, transporteren, plaatsen en manipuleren kunnen oppervlakkige krassen ontstaan. Deze verdwijnen geleidelijk na ingebruikname.

Uitbloei

 • Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, e.d. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnellen de verdwijning van dit verschijnsel.
 • Om kalkuitbloei te vermijden is het heel belangrijk dat de fundering voldoende waterdoorlatend is zodat de natte ondergrond geen invloed kan hebben op de tegel.

Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

Versie 01-02-2019