Plaatsing tegels waterpasserend Aviena-gamma

 

Het algemene werkingsprincipe van een waterdoorlatende verharding met waterpasserende stenen

 1. Het hemelwater sijpelt via de voegen van de waterpasserende tegels door de straatlaag naar de fundering.
 2. De verharding laat op deze manier het hemelwater infiltreren en voorkomt zo afstroming aan het oppervlak.
 3. Het hemelwater wordt in de eerste plaats in de fundering gebufferd
 4. Doorheen de fundering infiltreert het hemelwater in de bodem, afhankelijk van hoe doorlatend deze is.
 5. Het hemelwater dat onvoldoende of niet in de bodem infiltreert, wordt best via een knijpleiding vertraagd afgevoerd naar nabijgelegen bufferbekkens, sloten of infiltratiesystemen of naar het rioleringsstelsel.

Voorbereiding

Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Let op: Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken. Regelmatig het oppervlak grondig met zuiver water reinigen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond. Cementvlekken door voetafdrukken en dergelijke kunnen langdurig op de tegels blijven zitten.
 • Maak geen gebruik van plakband om eventuele afdekfolie te bevestigen. Dit kan onherstelbare schade toebrengen aan onze materialen. Plaats een bescheiden gewicht op de afdekking om verschuiven te voorkomen.
 • Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen en borstelen. Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de al geplaatste bestrating.

Plaatsing Aviena Circle

 • Plaats de Aviena Circle met een vacuümklem of met een mechanische klem. Voor elk type grasbetontegel in het Ebema-gamma bestaat er een aangepaste klem. Meer info vind je bij een bedrijf als Knikmops of in onze folder over hulpmiddelen bij plaatsing.
 • Berijd de verharde oppervlakte niet zolang de voegen nog niet gevuld zijn.
 • Het formaat is zo gekozen dat je na plaatsing van 4 x 2 Aviena Circle elementen een standaard parkeerplaats krijgt van ongeveer 2,40 x 4,80 m.
 • Let bij het plaatsen altijd goed op het voorgeschreven patroon.
 • Een patroon van 1 Aviena Circle element bestaat uit 4 delen. Je plaatst de stenen in het patroon zoals ze op de pallet worden geleverd. Zo passen ze perfect in elkaar en creëer je een legpatroon zonder rechte lijnen.
 • Natuurlijk ga je meerdere Aviena Circle elementen combineren. Plaats de Aviena Circle zo dat de S-vormige rand altijd tegen S-vormige rand van de volgende Aviena Circle ligt. Dat betekent dat je de elementen 180° draait ten opzichte van elkaar. De rechte randen komen zo tegen de rechte rand van de daarop volgende Aviena Circle. Alleen zo komt het patroon tot zijn recht en minimaliseer je het aantal rechte lijnen.
 • Trek de Aviena’s manueel nog wat bij zodat ze goed tegen elkaar liggen.
 • Bekijk hoe het moet:

Plaatsing overige Aviena-modellen

 • Plaats de Aviena’s bij voorkeur met een mechanische klem. Voor elk type grasbetontegel in ons gamma bestaat er een aangepaste klem. Meer info vind je bij een bedrijf als Knikmops of in onze folder over hulpmiddelen bij plaatsing.
 • Berijd de verharde oppervlakte niet zolang de voegen nog niet gevuld zijn.
 • De Aviena Straight en de Aviena Wave kunnen met elkaar gecombineerd worden.
 • Een patroon van 1 Aviena Square element bestaat uit 4 delen. Je plaatst de stenen in een patroon dat je zelf kiest. Ze passen altijd perfect in elkaar.

Afwerking

 • Vul de voegen met een voegmateriaal, bijv. een zuivere gebroken split, gras of kiezel. Het voegmateriaal bepaalt mee de kleur en het uitzicht van het geheel. Het zorgt ook voor de sterkte van de verharding bij belasting.
 • Om de openingen met gras te vullen, bestaan er –naast een fundering met lavasubstraat- aangepaste grasbetontegelmengsels met de gepaste grondsoort, meststoffen en graszaad (zie Punt 2 Voorbereiden van de ondergrond). Je brengt het mengsel in één keer in de openingen aan. Meer info vind je bij een bedrijf zoals Disaghor-Dockx.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

Tips voor onderhoud en reiniging.

Aandachtspunten - Controle van levering

 • Ga na of de afwerking, de afmetingen en de kleuren op het productlabel overeenstemmen met je bestelling. Bestelde je een product dat verdeeld is over meerdere pallets? Controleer dan of alle kenmerken overeenkomen.
 • Controleer de producten op beschadigingen en kleurverschillen. Controleer steeds de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht aan eventuele kleurverschillen. Neem bij grote kleurverschillen contact op met uw leverancier.
 • Geleverde producten tot aan de plaatsing altijd droog te stockeren in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de pallet en de plastic hoes kan aanleiding geven tot het ontstaan van kalkuitbloei op de producten.
 • Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Voor een mooie nuancering en het vermijden van kleurverschillen steeds minimum 3 pakken mengen bij het plaatsen. Zorg dat er voldoende producten aanwezig zijn bij de start van het werk, bestel voor alle zekerheid 5% meer, want bijbestellingen kunnen in kleur afwijken.
 • Klachten steeds binnen 8 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard van stenen met zichtbare gebreken nadat deze geplaatst zijn. Bewaar steeds de productlabels! Deze zijn ofwel op de hoes gekleefd, ofwel aan de bindband vastgeniet. De info op deze labels is belangrijk bij naleveringen en bij het controleren van onze productgegevens bij een klacht. De uiterlijke kenmerken van betonproducten moeten volgens de geldende betonnormen beoordeeld worden. Enkel afwijkingen die zichtbaar zijn bij natuurlijk daglicht en vanop een afstand van 2m kunnen in aanmerking komen als klacht.
 • Beton is een in de tijd kleurvast materiaal waarbij onder invloed van zonlicht en (zure) regen de felheid en scherpte van de kleuren tijdens het eerste jaar zullen verzachten tot een mooie en stabiele kleur. Deze kleurverandering staat volledig los van het fenomeen kalkuitbloei (zie volgende punt: Uitbloei).
 • De in onze communicatie getoonde producten zijn onder invloed van weersomstandigheden, zonlicht, veroudering en door de manier van weergave in drukwerk of op een scherm niet een exacte weergave van de kleur. Voor een realistische weergave raden we aan de Expo’s van Stone&Style of van onze verdelers (bouwhandels) te bezoeken.
 • Betonproducten bestaan uit natuurlijke grondstoffen. Wordt er in een groeve uitzonderlijk gestoten op een vervuilde ader - met bijvoorbeeld pyriet- dan kan dit leiden tot minimale oppervlakkige roestvlekjes. Pyriet is een materiaal dat zich in de grondstoffen kan bevinden en dat bij contact met zuurstof en vocht mogelijk expandeert. Hierdoor wordt ijzeroxide vrijgegeven, wat de roestvorming verklaart. Dit verwijder je met Lithofin Rost-Ex, verkrijgbaar bij de bouwmaterialenhandelaar. Roestvlekjes zijn zo eigen aan het product en kunnen geen reden geven tot klacht.
 • Door het stapelen, transporteren, plaatsen en manipuleren kunnen oppervlakkige krassen ontstaan. Deze verdwijnen geleidelijk na ingebruikname.

Uitbloei

 • Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, e.d. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnellen de verdwijning van dit verschijnsel.

Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

Versie 01-02-2019