Waterdoorlatende fundering – opbouw met gebroken steenslag

We kampen meer en meer met overvloedige regenval. Rioleringen en waterlopen kunnen het water niet meer slikken. Gevolg? Rivieren en straten stromen over. De oplossing: het hemelwater laten infiltreren via een waterdoorlatende verharding bestaande uit waterpasserende tegels of betonstraatstenen. Die bijzondere verharding kan zijn meerwaarde enkel bewijzen als ook de fundering waterdoorlatend is met een capaciteit van minimum 540 ltr/sec per ha.. 

Doen

 • Als funderingsmateriaal gebruik je een gewassen natuursteenslag 0/20, 0/32 of 0/40 mm met een beperkt gehalte aan fijne delen (max 3% <0,063mm en max 25% <2mm). Deze steenslag kan bestaan uit kalksteen, porfier, zandsteen, gebroken grind,...
 • De dikte van de fundering dient aangepast te zijn aan de te verwachten verkeersbelasting: tussen ca 20 cm (lichte verkeersbelasting) en ca 50 cm (zware verkeersbelasting), aan te leggen en aan te trillen in meerdere lagen.
 • Voor lichtere belastingen volstaat een draagkracht van 80 Mpa na verdichting door aantrillen met een trilplaat.
 • Voor een zwaardere verkeersbelasting dient de draagkracht van de fundering na verdichting minimaal 110 Mpa te bedragen, conform Standaardbestek SB 250.
 • Breng op de fundering een straatlaag aan met een dikte van 3 tot 5 cm bestaande uit gewassen gebroken natuursteenslag 1/3 of 2/6,3 mm.
 • Houd rekening met de dikte van de tegel of klinker als je de exacte dikte van de straatlaag wilt bepalen.
 • Trek de straatlaag gelijk met een rei.
 • Voegvulling voor waterpasserende tegels en klinkers: gewassen gebroken natuursteenslag 1/3, 2/4 of 2/6,3 mm
 • Voegvulling voor waterdoorlatende (poreuze) klinkers : gewassen zand 0,5/2 mm

Niet doen

 • Houd niet alleen rekening met de waterdoorlatende kracht van uw fundering. De opbouw moet ook de nodige draagkracht bezitten voor de voorziene verkeersbelasting.
 • Tril de straatlaag niet aan.

Extra

 • Het hemelwater infiltreert via de combinatie van waterdoorlatende betonstraatstenen, de aangepaste voegvulling en de straatlaag naar de fundering.
 • Elke component van de fundering moet een minimale doorlatendheid van 540 liter/sec per ha hebben om zo een maximale regenbui van 270 liter/sec per ha op te nemen (veiligheidsfactor x2).
 • Is de ondergrond goed doorlatend? Dan infiltreert het hemelwater direct in de ondergrond. Is de bodem minder goed doorlatend? Dan wordt het hemelwater tijdelijk in de fundering gebufferd en nadien vertraagd afgevoerd.
 • Voor een slecht doorlatende ondergrond voorzie je best een bijkomende drainage en/of buffermogelijkheid.

Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

Versie 01-02-2019