Plaatsingsadvies Eurodal vloerplaten

Stapelen

 • Je dient drie hele klinkers of gelijkwaardig op de grond te leggen. Hou zeer duidelijk rekening met de juiste plaats waar de klinkers liggen. Zie figuur 1.
 • Hierop leg je de eerste plaat.
 • Op deze plaat leg je recht boven de eerste steunpunten weer drie (halve) klinkers, waarop je de volgende plaat legt.
 • Let op dat de stenen niet op de hoeken dragen.
 • Zo stapel je plaat na plaat.
 • Op een stabiele en vlakke ondergrond (vloerplaten, beton, klinkers,) mag je tot acht platen hoog stapelen. Op slechte ondergrond, steenslag of zand, raden wij aan tot maximaal vijf platen hoog te gaan.

 

Stockage vloerplaten Eurodal - Ebema
Figuur 1

Voorbereiding

 • De vloerplaten worden bij voorkeur op een stevige, goed verdichte ondergrond geplaatst. (minimum 80Mpa)
 • Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar. Plaats hierop een fundering van 10 à 20 cm dikte. Gebruik hiervoor een niet-cementgebonden waterdoorlatende fundering (bv gebroken steenslag 0/20 mm). Voorzie een fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak (aftrillen).
 • Bovenop de verdichte ondergrond voorzie je een straatlaag of zandbedding van 5-7 cm met een scherp rivierzand, type Rijnzand 0/5 of gelijkwaardig. De hele vloerplaat dient volledig gedragen te zijn in het zandbed. Afhankelijk van de toepassing kan een andere onderbedding dan zand voorgesteld worden.
 • Deze straatlaag dient om eventuele dikteverschillen op te vangen. De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei. Vermijd een te dikke straatlaag, bij belasting zou dit verzakkingen kunnen veroorzaken.
 • We aanvaarden geen klachten indien een zandcement-mengsel wordt gebruikt als straatlaag.

Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Opgelet! Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken.
 • Maak geen gebruik van plakband om eventuele afdekfolie te bevestigen aan de tegels. Dit kan onherstelbare schade toebrengen aan de tegels. Plaats een bescheiden gewicht op de afdekking om verschuiven te voorkomen.
 • Het laten liggen van zand op de vloerplaten kan vlekken veroorzaken. Verwijder telkens na het invoegen de restanten van het voegzand.
 • Regelmatig het oppervlak grondig met zuiver water reinigen en borstelen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond. Cementvlekken door voetafdrukken en dergelijke kunnen langdurig op de tegels blijven zitten.
 • Voor de afwerking kunnen de Eurodal vloerplaten gezaagd worden. Opgelet! De vloerplaten zijn licht gewapend. Zagen met water wordt dan ook sterk aanbevolen. Uiteraard steeds de nodige beschermingsmiddelen gebruiken. Zorg voor geschikte apparatuur bij het verzagen van vloerplaten om te vermijden dat de randen kartelen. Volg steeds de richtlijnen van de fabrikant. Bij twijfel steeds uitproberen op een onopvallende plaats. Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen en het stof weg borstelen.
 • Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de reeds geplaatste bestrating.

Plaatsing

 • Het is belangrijk om tijdens de plaatsing de vloerplaten goed te mengen om een zo mooi mogelijk gevarieerde kleurschakering te krijgen.
 • Gebruik voor de plaatsing altijd een vacuümklem. Die vind je bij de meeste verhuurcentra. Anders kan je de vloerplaten beschadigen. Bij de Eurodal Industrial kun je ook werken met gekeurde hijssleutels.
 • Plaats met de gecertificeerde klem de eerste vloerplaat en zorg ervoor dat de vloerplaat in een hellingsgraad van minimaal 0,75 cm per meter ligt om het oppervlaktewater af te voeren. Laat de tegel bij de plaatsing recht naar beneden zakken. Dek de al geplaatste vloerplaten af om vlekken te voorkomen.
 • Ligt de bovenkant van de vloerplaat niet op de juiste hoogte, pas dan de dikte van de straatlaag aan. Zorg ervoor dat de vloerplaat over het volledige oppervlak ondersteund wordt. Holtes onder de vloerplaten kunnen tot haarscheuren of breuk leiden.
 • Kleine oneffenheden en dikteverschillen werk je zoveel mogelijk weg door de dikte van de straatlaag aan te passen. Gebruik je een hamer? Dan beschadig je mogelijks de vloerplaten.
 • Voor grotere oppervlakken is het aan te bevelen om elke 7 à 10 m een uitzettingsvoeg tussen de vloerplaten te voorzien van circa 5 mm om de temperatuursuitzetting (0,01 mm/m°C –> bij een temperatuursstijging van 1° Celsius wordt een tegel met een lengte van 1 meter 0,01 mm groter) van betonnen producten mogelijk te maken en hinderlijke voegverschuivingen op te vangen.
 • Eventuele zettingen van meer dan 5 mm dienen gecorrigeerd te worden om schade te voorkomen.
 • Wij raden je aan om de vloer na plaatsing in te zanden met droog zand. Dit om een betere stabiliteit van de vloer te bekomen.
 • Voorkom dat er tijdens de plaatsing, en ook daarna, zand op de vloerplaten blijft liggen. Door het schuren van het zand kunnen er krassen op de betonplaten komen. Dek de reeds geplaatste vloerplaten af om vlekken te voorkomen.
 • Eurodal vloerplaten zijn ontwikkeld voor plaatsing buitenshuis waar zonlicht en regen zorgen voor een beperkt zelfreinigend effect. Let op: vloerplaten die zijn geplaatst onder een afdak verweren op een andere manier.
 • Zorg ervoor dat de vloerplaten nooit permanent onder water staan. Bijvoorbeeld bij waterpartijen, stapstenen of zwemvijvers.
 • Wil je om bepaalde redenen de Eurodal vloerplaten op tegeldragers plaatsen? Neem dan contact op met onze technische ondersteuning voor de juiste info.
 • Voor u de vloer in gebruik neemt, raden wij je aan deze eerst in te rijden met halve belasting waardoor de platen de gelegenheid krijgen goed in het zandbed te “zetten”. Dit inrijden kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens het “progressief” plaatsen van de platen: je rijdt over de reeds gelegde plaat/platen om de volgende te leggen.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

Tips voor onderhoud en reiniging.

Aandachtspunten - Controle van levering

 • Ga na of de afwerking, de afmetingen en de kleuren op het productlabel overeenstemmen met je bestelling.
 • Controleer de producten op beschadigingen.
 • Kleurafwijkingen zijn mogelijk door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Voor een mooie nuancering en het vermijden van kleurverschillen steeds de vloerplaten mengen bij het plaatsen. Zorg dat er voldoende producten aanwezig zijn bij de start van het werk. Na verloop van tijd krijgen de platen een natuurlijke patine waardoor eerdere kleurverschillen sterk verminderen.
 • Klachten steeds binnen 8 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard van platen met zichtbare gebreken nadat deze geplaatst zijn. De uiterlijke kenmerken van betonproducten moeten volgens de geldende betonnormen beoordeeld worden. Enkel afwijkingen die zichtbaar zijn bij natuurlijk daglicht en vanop een afstand van 2 meter kunnen in aanmerking komen als klacht. Bij klachten over vloerplaten met verborgen gebreken zal de vergoeding enkel bestaan uit de omruiling van de vloerplaten wanneer bij plaatsing er geen straatlaag op een cementgebonden fundering of een cementgebonden straatlaag is gebruikt. De kosten van herplaatsen zijn steeds ten laste van de uitvoerder / opdrachtgever.
 • De specifieke manier van produceren maakt dat er zich eventueel luchtbelletjes kunnen vormen, die extra charme aan het product geven. Dit maakt deel uit van de essentiële kenmerken van het natuurproduct en wordt dus niet als een gebrek beschouwd. Kleurverschillen, luchtbellen, roestvlekjes en krassen zijn eigen aan het product en kunnen geen reden geven tot klacht.
 • Beton is een op termijn kleurvast materiaal, onder invloed van zonlicht en (zure) regen zullen de felheid en scherpte van de kleuren tijdens het eerste jaar evolueren naar een gewijzigde stabiele kleur die het product voor de rest van zijn levensduur zal behouden.
 • Hoe donkerder de kleur van de vloerplaat bij aanvang, hoe sterker de kleur in de eerste jaren afneemt. Deze kleurverandering staat volledig los van het fenomeen kalkuitbloei (zie het volgende punt Uitbloei).
 • Blauwkleuring van betonoppervlakken is een fenomeen dat kan optreden bij gebruik van hoogovencement of cementmengsels die hoogovenslak bevatten. Onze vloerplaten worden geproduceerd in stalen mallen waarin het beton, goed afgesloten van de lucht, kan uitharden. Hierdoor ontstaat er op pas gegoten platen soms een blauwe vlek. Door de inwerking van zuurstof verdwijnt de blauwe kleur eb trekt deze blauwachtige vlek volledig weg. Dit proces kun je niet versnellen. De natuur moet hierin haar werk doen.
 • Er kunnen bruine 'roestvlekken' ontstaan op de vloerplaten. Pyriet is een mineraal dat zich in de grondstoffen kan bevinden en bij contact met zuurstof en vocht ijzeroxide vrijgeeft. Het gevolg is roestvorming op de plaat. Dit is een volkomen natuurlijk fenomeen, eigen aan het materiaal beton. De vlek kan echter worden verwijderd met een herstelkit (pasta). Als je meer wil weten over Pyriet, inclusief instructies voor het verwijderen, download de brochure hier. De kit zelf is aan te vragen via salesebg@ebema.be.
 • De in onze communicatie getoonde producten zijn onder invloed van weersomstandigheden, zonlicht, veroudering en door de manier van weergave in drukwerk of op een scherm niet een exacte weergave van de kleur. Voor een realistische weergave raden we aan de Expo’s van Ebema_Stone&Style of van onze verdelers (bouwhandels) te bezoeken.
 • Door het stapelen, transporteren, plaatsen en manipuleren kunnen oppervlakkige krassen ontstaan. Deze verdwijnen geleidelijk na ingebruikname.

Uitbloei

 • Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, e.d. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnellen de verdwijning van dit verschijnsel.

 

Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

Versie 11-02-2023